CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ TOEIC

Chương trình khóa học luyện thi chứng chỉ quốc tế TOEIC (Test of English for International Communication – Trắc nghiệm trình độ tiếng Anh cho giáo tiếp Quốc tế), được thiết kế từ trình độ cơ bản đến nâng cao theo tiêu chuẩn của Cục Trắc nghiệm Giáo dục Hoa Kỳ. Với giáo trình  được thiết kế kỹ lưỡng và cập nhật, khóa học mang tính tương tác và thực hành các bài thi nhiều, sẽ giúp học viên chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi cấp chứng chỉ    quốc tế theo tiêu chuẩn quốc tế do Cục Trắc nghiệm Giáo dục (tiếng Anh) Hoa Kỳ tổ chức tại       Việt Nam.

Khóa học MS Giáo trình Số tiết Ghi Chú
TOEIC Basic  (150) TOEIC Basic Tài liệu biên soạn của Trung tâm (compilation) 10 tuần
TOEIC Basic  (250) TOEIC Basic Tài liệu biên soạn của Trung tâm (compilation) 10 tuần
TOEIC 1 (360) TOEIC 1 Tài liệu biên soạn của Trung tâm (compilation) 10 tuần
TOEIC 2 (420) TOEIC 2 Tài liệu biên soạn của Trung tâm (compilation) 10 tuần
TOEIC 3 (480) TOEIC 3 Tài liệu biên soạn của Trung tâm (compilation) 10 tuần
TOEIC 4 (550) TOEIC 4 Tài liệu biên soạn của Trung tâm (compilation) 10 tuần
TOEIC 5 (600) TOEIC 5 Tài liệu biên soạn của Trung tâm (compilation) 10 tuần
TOEIC 6 (650) TOEIC 6 Tài liệu biên soạn của Trung tâm (compilation) 10 tuần
TOEIC 6 (700) TOEIC 6 Tài liệu biên soạn của Trung tâm (compilation) 10 tuần
TOEIC 7 (750) TOEIC 7 Tài liệu biên soạn của Trung tâm (compilation) 10 tuần
TOEIC 8 (800) TOEIC 8 Tài liệu biên soạn của Trung tâm (compilation) 10 tuần  
TOEIC 8 (900) TOEIC 8 Tài liệu biên soạn của Trung tâm (compilation) 10 tuần  
TOEIC 8 (950+) TOEIC 9 Tài liệu biên soạn của Trung tâm (compilation) 10 tuần  
Ghi chú:

–       Đối tượng chương trình: Mọi đối tượng học viên có nhu cầu thi lấy chứng chỉ quốc tế TOEIC do Cục Trắc nghiệm Hoa Kỳ tổ chức. Trình độ tiếng Anh đầu vào TOEIC Basic.: Sơ cấp (Elementary Level) theo chuẩn Châu Âu A1.

–       Kết thúc chương trình: Học viên có thể tham gia kỳ thi TOEIC do Cục Trắc nghiệm hoa Kỳ tổ chức và cấp chứng chỉ Quốc tế.

–       Mức phí Chưa áp dụng cho chính sách ưu đãi.

 

 

Ngày học:

–          Hai – Tư – Sáu      (Mon – Wed – Fri)

–          Ba – Năm – Bảy    (Tue – Thu – Sat)

–          Bảy – CN               (Sat – Sun)

Giờ học:

–          Sáng:   8:00 – 9:30 am   / 9:30 – 11:00 am

–          Chiều:  2:00 –3:00 pm   /  3:30 – 5:00 pm

–          Tối:      6:00 – 7:30 pm  / 7:30 – 9:00 pm

 

    à  Đặc biệt : Có giờ theo yêu cầu của học viên

Share Button