CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CAMBRIDGE QUỐC TẾ – BẬC A2, B1

Khoá học được thiết kế dành cho học sinh sinh viên. Khoá học hình thành kỹ năng nghe, nói và phát âm chuẩn phù hợp với câp độ. Sau khi kết thúc mỗi khóa học, các em sẽ được tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế do Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh thuộc Trường Đại học Cambridge tổ chức tại Trung tâm Anh ngữ Cần Thơ (University of Cambridge, ESOL Examinations).

Tên khóa học MS Giáo trình Số tiết Ghi Chú
KET 1 KE-1 Activate A2 a 10 tuần
KET 2 KE-2 Activate A2 a 10 tuần
KET 3 KE-3 KET Ojective a 10 tuần
KET 4 KE-4 KET Ojective b 10 tuần
PET  1 PE-1 PET Ojective a 10 tuần
PET  2 PE-2 PET Ojective a 10 tuần  
PET  3 PE-3 English for Life a 10 tuần
PET  4 PE-4 English for Life b 10 tuần
FCE 1 FCE-1 Double Plus B2

FCE Practice Test Plus 1,2 a

10 tuần
FCE 2 FCE-2 Double Plus B2

FCE Practice Test Plus 1,2 b

10 tuần
FCE 3 FCE-3 Double Plus B2

FCE Practice Test Plus 1,2  c

10 tuần

 

Ghi chú:

–          Mục tiêu: Thi lấy CCQT tiếng Anh Cambridge bậc A2, B1 (2/6, 3/6 Khung CEFR)

–          Chương trình nâng cao: Tham gia chương trình tiếng Anh Cambridge Bậc B2 (FCE), C1(CAE) (4/6, 5/6 CEFR)

 

–          Mức phí Chưa áp dụng cho chính sách ưu đãi.

 

Ngày học:

–          Hai – Tư – Sáu      (Mon – Wed – Fri)

–          Ba – Năm – Bảy    (Tue – Thu – Sat)

–          Bảy – CN               (Sat – Sun)

Giờ học:

–          Sáng:   8:00 – 9:30 am   / 9:30 – 11:00 am

–          Chiều:  2:00 –3:00 pm   /  3:30 – 5:00 pm

–          Tối:      6:00 – 7:30 pm  / 7:30 – 9:00 pm

à  Đặc biệt : Có giờ theo yêu cầu của học viên

Share Button