CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CAMBRIDGE BẬC A2, B1

Khoá học được thiết kế nhằm mang đến cho học viên cơ hội phát triển các kỹ năng cần thiết cho quá trình giao tiếp thông qua nhiều chủ đề và tình huống ngay ở mỗi bài học. Sau khi kết thúc mỗi khóa học, học viên sẽ được tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc theo tiêu chuẩn Châu Âu do Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh thuộc Trường Đại học Cambridge tổ chức tại Trung tâm Anh ngữ Cần Thơ (University of Cambridge, ESOL Examinations). Học viên cũng có thể tham gia luyện thi cấp chứng chỉ quốc tế IELTS, TOEFL và TOEIC.

Khóa học MS Giáo trình Số tiết Ghi Chú
Cam. English 1 CE-1 Speak Now 1a 8  tuần
     Cam. English 2 CE-2 Speak Now 1b 8  tuần
Cam. English 3 CE-3 Speak Now 2a 8  tuần
Cam. English 4 CE-4 Speak Now 2b 8  tuần
Cam. English 5 CE-5 Speak Now 3a 8  tuần
Cam. English 6 CE-6 Speak Now 3b 8  tuần
Cam. English 7 CE-7 Speak Now 4a 8  tuần
Cam. English 8 CE-8 Speak Now 4b 8  tuần
Cam. English 9 CE-9 Developing Tactics for Listening a 8  tuần
Cam. English 10 CE-10 Developing Tactics for Listening b 8  tuần

 

Ghi chú:

–          Mục tiêu: Thi lấy CCQT tiếng Anh Cambridge  bậc A2, B1, B2 (2/6, 3/6, 4/6  Khung CEFR)

–          Chương trình nâng cao: Tham gia chương trình tiếng Anh Cambridge C1(CAE) ( 5/6 CEFR)

–          Mức phí Chưa áp dụng cho chính sách ưu đãi.

 

 

Ngày học:

–          Hai – Tư – Sáu      (Mon – Wed – Fri)

–          Ba – Năm – Bảy    (Tue – Thu – Sat)

–          Bảy – CN               (Sat – Sun)

Giờ học:

–          Sáng:   8:00 – 9:30 am   / 9:30 – 11:00 am

–          Chiều:  2:00 –3:00 pm   /  3:30 – 5:00 pm

–          Tối:      6:00 – 7:30 pm / 7:30 – 9:00 pm

     à  Đặc biệt : Có giờ theo yêu cầu của học viên

Share Button