CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CAMBRIDGE QUỐC TẾ – BẬC A1, A2

Khoá học được thiết kế dành cho trẻ em tuổi từ 7-14. Khoá học hình thành kỹ năng nghe, nói và phát âm chuẩn phù hợp với lứa tuổi. Chương trinh được thiết kế theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc theo tiêu chuẩn Châu Âu.  Sau khi kết thúc mỗi khóa học, các em sẽ được dự kỳ thi lấy chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế Bậc A1, A2 do Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh thuộc Trường Đại học Cambridge tổ chức tại Trung tâm Anh ngữ Cần Thơ (University of Cambridge, ESOL Examinations).

Tên khóa học MS Giáo trình Số tiết Ghi chú
Starter 1 SE-1 Family & Friends 1 (Units 1-3) 8 tuần
Starter 2 SE-2 Family & Friends 1 (Units 4-9) 8 tuần
Starter 3 SE-3 Family & Friends 1 (Units 10-14) 8 tuần
Starter 4 SE-4 Family & Friends 2 (Units 1-3) 8 tuần
Starter 5 SE-5 Family & Friends 2 (Units 4-9) 8 tuần
Starter 6 SE-6 Family & Friends 2(Units 10-14) 8 tuần
Starter Test SET Cambridge Starter Series 8 tuần
Mover 1 ME-1 Family & Friends  3(Units 1-3) 8 tuần
Mover 2 ME-2 Family & Friends 3 (Units 4-9) 8 tuần
Mover 3 ME-3 Family & Friends 3 (Units 10-14) 8 tuần
Mover 4 ME-4 Family & Friends 4 (Units 1-3) 8 tuần  
Mover 5 ME-5 Family & Friends 4 (Units 4-9) 8 tuần  
Mover 6 ME-6 Family & Friends 4 (Units 10-14) 8 tuần  
Mover Test MET Cambridge Mover Series 8 tuần
Flyer 1 FE-1 Family & Friends  5(Units 1-3) 8 tuần
Flyer 2 FE- 2 Family & Friends 5 (Units 4-9) 8 tuần
Flyer 3 FE-3 Family & Friends 5 (Units 10-14) 8 tuần
Flyer 4 FE-4 Family & Friends  6(Units 1-3) 8 tuần  
Flyer Test FET Family & Friends 6 (Units 4-9) 8 tuần
Flyer 4 FE-4 Family & Friends 6(Units 10-14) 8 tuần  
Flyer Test FET Cambridge Flyer Series 8 tuần

 

Ghi chú:

–          Mục tiêu: Thi lấy CCQT tiếng Anh Cambridge  bậc A1, A2 (1/6, 2/6 Khung CEFR)

–          Chương trình nâng cao: Tham gia chương trình tiếng Anh Cambridge Bậc B1, B2 (3/6, 4/6 CEFR).

–          Mức phí Chưa áp dụng cho chính sách ưu đãi.

 

Ngày học:

–          Hai – Tư – Sáu      (Mon – Wed – Fri)

–          Ba – Năm – Bảy    (Tue – Thu – Sat)

–          Bảy – CN               (Sat – Sun)

Giờ học:

–          Sáng:   8:00 – 9:30 am  / 9:30 – 11:00 am

–          Chiều:  2:00 –3:00 pm   /  3:30 – 5:00 pm

–          Tối:      6:00 – 7:30 pm / 7:30 – 9:00 pm

à  Đặc biệt : Có giờ theo yêu cầu của học viên

 

 

 

Share Button