CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ IELTS

Chương trình khóa học luyện thi chứng chỉ quốc tế IELTS (International English Language Testing System – Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế), được thiết kế từ trình độ cơ bản đến nâng cao. Với giáo trình được thiết kế kỹ lưỡng và cập nhật. Trung tâm Anh ngữ Cần Thơ luôn được cập nhật các chương trình, tài liệu luyện thi và các đề thi mẫu mới nhất của Hội đồng Khảo thí Anh, khóa học sẽ giúp học viên chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi do Hội đồng Anh tổ chức tại Việt Nam.

Khóa học MS Giáo trình Số tiết Ghi Chú
IELTS Basic Prep. * IPE-Pre 1 Tài liệu biên soạn của Trung tâm

(compilation)

10 tuần
IELTS  Prep. 3.0 + IPE-Pre 2 Tài liệu biên soạn của Trung tâm

(compilation)

10 tuần
IELTS Prep. 4.0

(Pre-Intermediate to Intermediate)

IPE-1 Tài liệu biên soạn của Trung tâm

(compilation)

10 tuần  
IELTS Prep. 4.0 +

(Intermediate to Upper-Intermediate)

IPE-2 Tài liệu biên soạn của Trung tâm

(compilation)

10 tuần
IELTS Prep. 5.0

(Upper Intermediate to Advanced)

IPE-3 Tài liệu biên soạn của Trung tâm

(compilation)

10 tuần  
IELTS Prep. 5.0 +

(Advanced)

IPE-4 Tài liệu biên soạn của Trung tâm

(compilation)

10 tuần
IELTS Prep. 6.0

(Advanced)

IPE-5 Tài liệu biên soạn của Trung tâm

(compilation)

10 tuần
IELTS Prep. 6.0 +

(Advanced)

IPE-6 Tài liệu biên soạn của Trung tâm

(compilation)

10 tuần
IELTS Prep. 7.0

(Advanced)

IPE-7 Tài liệu biên soạn của Trung tâm

(compilation)

10 tuần
IELTS Prep. 7.0 +

(Advanced)

IPE-8 Tài liệu biên soạn của Trung tâm

(compilation)

10 tuần

 

Ghi chú:

–       Đối tượng chương trình: Mọi đối tượng học viên có nhu cầu thi lấy chứng chỉ quốc tế IELTS do Hội đồng Anh tổ chức. Trình độ tiếng Anh đầu vào IELTS Basic Prep.: Bậc A2 Khung Năng lực 6 bậc theo tiêu chuẩn Châu Âu (CEFR)

–       Kết thúc chương trình: Học viên có thể tham gia kỳ thi IELTS do Hội đồng Anh tổ chức và cấp chứng chỉ hay các chứng chỉ B1, B2, C1 (Khung CEFR)

–       Mức phí Chưa áp dụng cho chính sách ưu đãi.

 

 

       

Ngày học:

–          Hai – Tư – Sáu      (Mon – Wed – Fri)

–          Ba – Năm – Bảy    (Tue – Thu – Sat)

–          Bảy – CN               (Sat – Sun)

Giờ học:

–          Sáng:   8:00 – 9:30 am   / 9:30 – 11:00 am

–          Chiều:  2:00 –3:00 pm   /  3:30 – 5:00 pm

–          Tối:      6:00 – 7:30 pm / 7:30 – 9:00 pm

 

     à  Đặc biệt : Có giờ theo yêu cầu của học viên

Share Button